John Fredriksens Hemen Holding har ifølge en melding kjøpt fem millioner aksjer i Goldan Ocean Group Limited til kurs 2,98 kroner per aksje. Ny beholdning er 97.937.159 aksjer, noe som tilsvarer 39,67 prosent av aksjene i selskapet.John Fredriksens Hemen Holding har ifølge en melding kjøpt fem millioner aksjer i Goldan Ocean Group Limited til kurs 2,98 kroner per aksje. Ny beholdning er 97.937.159 aksjer, noe som tilsvarer 39,67 prosent av aksjene i selskapet.