- Vi er veldig opptatt av å tiltrekke oss og beholde kompetente medarbeidere, og ser en god ytelsesbasert pensjonsordning som et virkemiddel for å få dette, sier NTNU Samfunnsforsknings adm dir Bente Aina Ingebrigtsen i en melding.NTNUs utgangspunkt var en kollektiv opensjonsforsikring i et privat livsforsikringsselskap. Styret valgte SPKs bruttoordning som garanterer pensjon på 66 prosent av sluttlønn ved full opptjening.