Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser et overskudd på 31,1 milliarder kroner på handelsbalansen mot utlandet i mars, regnet uten skip og plattformer. I foregående periode var det til sammenligning et overskudd på 29,2 milliarder.Eksporten utgjorde 68,0 milliarder kroner, opp 25,9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Importen utgjorde 36,9 milliarder kroner, noe som er en oppgang på 31,6 prosent.Handelsbalansen eksklusive eksport av råolje og naturgass viste et underskudd på 10,3 milliarder kroner.