Petrolia Drilling har fullført en rettet emisjon på 165 millioner aksjer til kurs 3,65 kroner. Emisjonen var betydelig overtegnet, går det frem av en børsmelding.Independent Oil Tools har blitt tildelt 40 millioner aksjer i emisjonen, og eier nå 24,9 prosent av selskapet.Pengene vil bli brukt til å finansiere rigginvesteringer, herunder Petromena der Petrolia eier rundt 36 prosent.