Ledelsen i Norsk Hydro anbefaler overfor selskapets styrende organer å legge ned magnesiumstøperiet i Porsgrunn. Bakgrunnen for anbefalingen er grunnleggende endringer i de globale markedsforholdene for legert magnesium.Allerede i februar i år meldte Hydro at magnesiumstøperiet i Porsgrunn var i alvorlige vanskeligheter, og markedsforholdene i årets første kvartal har ytterligere forverret problemene.- Kinesiske leverandører av legert magnesium fortsetter å styrke sin stilling i det europeiske markedet ved å selge til lavere priser enn vi er i stand til. Magnesiumstøperiet i Porsgrunn makter ikke lenger å oppnå priser som gir tilstrekkelig lønnsomhet, sier Arne Skoland, styreleder i Hydro Magnesium Porsgrunn AS i en melding.De ansatte vil bli overført til Herøya Industripark, som også får ansvaret for omstillingen, heter det videre. Produksjonsutstyret vil inntil videre bli stengt, men ikke fjernet. De om lag 60 ansatte ble onsdag orientert om anbefalingen om å stenge støperiet. Endelig beslutning vil bli tatt av Hydros bedriftsforsamling.