Det er med virkning fra 19. april 2006 lagt inn et nytt selskap på OTC-listen; Aker Floating Production ASA (ticker: AKFP)Emisjonsverdien er satt til 1,78 milliarder kroner (275 millioner dollar) basert på siste emisjonskurs i april 2006 på 81 kroner.Selskapets virksomhet vil være å bygge, eie og drive flytende produksjonsenheter, FPSO-er.