Aker Marine Contractors, som er et joint venture mellom Aker Kværner og Taubåtkompaniet, fikk et resultat før skatt på 65 millioner kroner i 2005, skriver DN. Det er en økning på 39 prosent i forhold til året før. Driftsinntektene steg fra 396 millioner kroner i 2004 til 976 millioner kroner i 2005. Aker Marine Contractors, som er et joint venture mellom Aker Kværner og Taubåtkompaniet, fikk et resultat før skatt på 65 millioner kroner i 2005, skriver DN. Det er en økning på 39 prosent i forhold til året før. Driftsinntektene steg fra 396 millioner kroner i 2004 til 976 millioner kroner i 2005. Kjell Inge Røkkes Aker Kværner har 60 prosent av selskapet, mens Ole Bjørneviks Taubåtkompaniet har 40 prosent.