Schlumberger kjøper resten av Western Geco

Schlumberger må ut med over 15 milliarder kroner for å sikre seg resten av Western Geco

Næringsliv

Baker Hughes selger sin 30 prosents minoritetseierandel i Western Geco til Schlumberger for 2,4 milliarder dollar i kontanter (1,8 milliarder dollar etter skatt), opplyses det i en melding. Baker Hughes selger sin 30 prosents minoritetseierandel i Western Geco til Schlumberger for 2,4 milliarder dollar i kontanter (1,8 milliarder dollar etter skatt), opplyses det i en melding. Baker Hughes ser for seg en gevinst før skatt på om lag 1,74 milliarder dollar som følge av salget.Les hele meldingen her.

Nyheter
Børs