Det er sluttet syv VLCC-er fra Gulfen i dag. Fem går østover, hvorav fire får rater fra worldscale (WS) 50 til WS 65, noe som tilsvarer en inntjening fra 15.000 til rundt 26.000 dollar per dag. Det er sluttet syv VLCC-er fra Gulfen i dag. Fem går østover, hvorav fire får rater fra worldscale (WS) 50 til WS 65, noe som tilsvarer en inntjening fra 15.000 til rundt 26.000 dollar per dag. De to øvrige VLCC-ene får rater på WS 56.Ratene fra Vest-Afrika til US Gulf stiger. En VLCC får WS 85, tilsvarende drøye 40.000 dollar per dag. Ifølge Reuters er raten 10 poeng høyere enn i slutten av forrige uke.Suezmaxratene stiger også noe.