Forbes slår i en artikkel med tittel "Viking Attack" fast at SeaDrill for et par uker siden ydmyket langt større Noble ved å ta kontroll over Smedvig ASA. Forbes slår i en artikkel med tittel "Viking Attack" fast at SeaDrill for et par uker siden ydmyket langt større Noble ved å ta kontroll over Smedvig ASA. - For ett år siden lo folk av oss da vi sa at vi ønsket å bli en av verdens fem største riggoperatører. Nå ler de ikke så mye, sier John Fredriksens nære medarbeider Tor Olav Trøim i artikkelen.Allerede i midten av 2005 utpekte SeaDrill Smedvig som et oppkjøpsmål.Trøim sier at man jobber med fire større oppkjøpsprosjekter. Ifølge Fredriksens høyre hånd liker man dagens konkurranse, da de øvrige aktørene beveger seg så sakte..