TTS Marine ASAs Dry Cargo Handling-divisjon har gjennom sitt datterselskap TTS Ships Equipment AB i Gøteborg inngått kontrakt på tilsammen rundt 40 millioner norske kroner. Kontrakten gjelder leveranse av skipsutstyr til fire skip med overlevering i løpet av våren 2008. TTS Marine ASAs Dry Cargo Handling-divisjon har gjennom sitt datterselskap TTS Ships Equipment AB i Gøteborg inngått kontrakt på tilsammen rundt 40 millioner norske kroner. Kontrakten gjelder leveranse av skipsutstyr til fire skip med overlevering i løpet av våren 2008. TTS har tidligere levert tilsvarende utstyr til bilskip i samme serie.