USA: Så mye stiger amerikanske priser

Den amerikanske inflasjonen klarte ikke å levere de store overraskelser i mars.

Næringsliv

Amerikanske konsumpriser steg 0,3 prosent i mars sammenlignet med måneden før, viser ferske tall fra amerikanske statistikkmyndigheter. Det var ifølge Bloomberg ventet en prisoppgang på 0,4 prosent.På årsbasis ble prisveksten 3,4 prosent, mens kjerneinflasjonen ble målt til 2,0 prosent. Forventningene her lå på hhv. 3,5 og 2,0 prosent.

Nyheter
Næringsliv