Arbeidsledigheten faller

Ferske, sesongjusterte tall viser at arbeidsledigheten nå er enda lavere enn analytikerne hadde regnet med.

Næringsliv

Ferske sesongjusterte tall fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) viser ifølge Statistisk sentralbyrå at ledigheten var på 91.000 personer i april, tilsvarende en ledighetsrate på 3,7 prosent.Det var til sammenligning ventet en ledighet på 3,9 prosent i perioden, ifølge TDN Finans.I foregående måned var ledigheten på 98.000 personer, tilsvarende en ledighetsrate på 4,0 prosent.Mer om utviklingen i ledigheten finner du på SSBs sider.

Nyheter
Næringsliv