Foinco med tresifret millionoverskudd

Investor Idar Vollvik gjør sitt til at investeringsselskapet til de fem Fossum-søstrene kan ta 15 millioner kroner i utbytte.

Næringsliv

Foinco har de siste årene slitt med underskudd og store tap i aksjemarkedet. Fra 2001 til 2004 tapte familieselskapet til sammen 164 millioner kroner på driften, skriver DN. Foinco har de siste årene slitt med underskudd og store tap i aksjemarkedet. Fra 2001 til 2004 tapte familieselskapet til sammen 164 millioner kroner på driften, skriver DN. Fjoråret bød på forbedring og et overskudd på 152 millioner kroner fra driften var et kjærkomment tilskudd. Årsresultatet til datterselskapet Foinco Invest var på 2,7 millioner kroner mot 0,5 millioner året før.Et mezzaninlån, som er et lån med lavere prioritet enn andre lån, til Idar Vollvik i 2003 er blant investeringene som skal ha bidratt positivt. Ved å låne ut pengene fikk Foinco en opsjon på å kjøpe 4,3 millioner aksjer i Vollvik Gruppen til mellom to og tre kroner per aksje. I april i fjor ble verdiene realisert, som skal være rundt ti millioner kroner, ifølge avisen.De gode fjorårstallene gjør at de fem søstrene kan ta et utbytte på tre millioner kroner hver.

Nyheter
Næringsliv