Melding fra Yara

Yara utsetter bokføringen av salg på over 800 millioner til tredje kvartal.

Næringsliv

Yara International ASA offentliggjorde 27. april at de hadde inngått en prinsippavtale med BW Gas hvor Yara vil selge størstedelen av sine aktiva innen shipping av ammoniakk til BW Gas. Yara forventet at transaksjonen ville skje innen utgangen av andre kvartal 2006.Av praktiske hensyn har avslutning av transaksjonen blitt utsatt til tidlig i tredje kvartal 2006, og nettoresultatet for Yara på mer enn 800 millioner kroner vil bli bokført i tredje kvartal 2006, opplyser selskapet.

Nyheter
Næringsliv