224 bedrifter gikk konkurs i august. Det er 32 bedrifter færre enn på samme tid i fjor, men er det høyeste konkurstallet siden mars i år. CreditInform er likevel ikke bekymret. 224 bedrifter gikk konkurs i august. Det er 32 bedrifter færre enn på samme tid i fjor, men er det høyeste konkurstallet siden mars i år. CreditInform er likevel ikke bekymret. - Utflatingen var ventet, og historisk er vi i år på et svært lavt nivå året sett under ett, sier markedssjef Hanne Broen i CreditInform til nyhetsbyrået Newswire.Innen flere store næringer er antallet konkurser omtrent som i fjor, men jordbruk, skogbruk, fiskeri og industri kan vise til kraftig nedgang. Bygg og anlegg hadde 40 konkurser i august, det samme som for ett år siden.Blant fylkene er fallet i antall konkurser størst i Østfold de første åtte månedene i år - 35 prosent. Blant de største kommunene er Fredrikstad best med minus 43 prosent. I Oslo var det 33 prosent færre konkurser per utgangen av august.I Asker er antallet konkurser opp 31 prosent så langt i år, og Stavanger og Skien har også flere konkurser enn i fjor.