GGS har gjennomført en rettet emisjon på 80 millioner kroner rettet mot institusjonelle og profesjonelle investorer. Tegningskursen etter en "book building"-prosess ble 3,50 kroner. Siste notering på Oslo Børs er fire kroner. GGS har gjennomført en rettet emisjon på 80 millioner kroner rettet mot institusjonelle og profesjonelle investorer. Tegningskursen etter en "book building"-prosess ble 3,50 kroner. Siste notering på Oslo Børs er fire kroner. Det vil bli utstedt 22,86 millioner aksjer, som tilsvarer 37,6 prosetn av det totale antallet aksjer før emisjonen.SEB Enskilda ASA og CAR ASA har vært tilrettleggere.Styreformann Morten Andersen i GGS uttrykker tilfredshet med den vellykkede emisjonen.GGS-suspensjonen på Oslo Børs oppheves 09.25.