Eidesvik Offshore har inngått en langsiktig kontrakt med Veritas DGC sitt datterselskap Viking Maritime for timecharter av et seismikkfartøy, ifølge en børsmelding.Fartøyet er Viking Poseidon og kontrakten har en varighet på åtte år, med oppstart sommeren 2007. Det er i tillegg en to ganger fem års opsjon på forlengelse av kontrakten.Fartøyet blir i dag brukt i Nordsjøen som et kokmbinert subsea og supply skip og skal bygges om. En kontrakt for ombygging vil ifølge selskapet bli inngått i nærmeste fremtid og kostnaden på ombyggingen er beregnet til rundt 200 millioner kroner.