Kari Bryhni, direktør for forbrukerhensyn og dyrevern i Mattilsynet, sier til Reuters at tilsynet forsøker å få til et møte med russiske veterinærmyndigheter denne uken eller neste uke i et forsøk på å forhindre et totalforbud mot norsk fisk til Russland fra 1. oktober. Kari Bryhni, direktør for forbrukerhensyn og dyrevern i Mattilsynet, sier til Reuters at tilsynet forsøker å få til et møte med russiske veterinærmyndigheter denne uken eller neste uke i et forsøk på å forhindre et totalforbud mot norsk fisk til Russland fra 1. oktober. - Vi ser at vi har behov for et møte med russiske myndigheter for å klargjøre russernes krav, sier Bryhni.