Nærstående til Sverre A. Farstad, styreforman i Farstad Shipping ASA, har i dag kjøpt 34.000 aksjer i Farstad Shipping ASA til kurs 128,68 kroner. Nærstående til Sverre A. Farstad, styreforman i Farstad Shipping ASA, har i dag kjøpt 34.000 aksjer i Farstad Shipping ASA til kurs 128,68 kroner. Total beholdning til nærstående er etter kjøpet er 50.000 aksjer. Sverre A. Farstad har én million aksjer og familie selskapet Tyrholm & Farstad AS har 15.796.199 aksjer i Farstad Shipping ASA.