Offentlig og privat sektors kamp om sivilingeniørene kan få alvorlige konsekvenser for den offentlige helsesektoren advarer aktører i næringen. Sivilingeniør Else Beate Ruud (28) er en av mange som har latt seg forføre av privat sektors høye lønninger, skriver DN.- Norsk helsevesen vil tjene på å tenke mer som en privat bedrift. Det er ingen tvil om at lønn er et attraktivt virkemiddel for å holde ansatte i jobben. Selv fikk jeg et lønnshopp på 80.000 kroner da jeg gikk over til Reinertsen, sier Ruud til avisen.- I privat sektor styrer du mer av hverdagen selv. Og så gjennomfører man flere korte prosjekter, sier Ruud.Ruud frykter at presset vil øke på dem som blir igjen i offentlig sektor.- Mange fra mitt studiekull vil inn i næringslivet, spesielt når de vet at det er mangel på deres kompetanse i markedet. Faren er da at presset blir stort på dem som skal gjøre jobben for det offentlige, sier Ruud.