Ifølge DN bestiller Anders Utkilens Rederi to nye kjemikalietankskip fra det kinesiske verkstedet Qingshanto. Det dreier seg om isforsterkede 18.500-tonnere med tanker i rustfritt stål. Levering skal skje slutten av 2008 og tidlig i 2009. Ifølge DN bestiller Anders Utkilens Rederi to nye kjemikalietankskip fra det kinesiske verkstedet Qingshanto. Det dreier seg om isforsterkede 18.500-tonnere med tanker i rustfritt stål. Levering skal skje slutten av 2008 og tidlig i 2009. Skipsmeglere sier at prisen er 42,5 millioner dollar (278 millioner kroner) per skip.Rederiets byggeprogram er dermed oppe i 1,1 milliarder kroner.