Dolphin a.s, et datterselskap av Fred. Olsen Energy ASA, har inngått avtale med det polske verftet Remontowa S.A. om obligatorisk fem års klassing og oppgradering av den halvt nedsenkbare boreriggen Bredford Dolphin før den påbegynner en tre års borekontrakt på norsk sokkel. Dolphin a.s, et datterselskap av Fred. Olsen Energy ASA, har inngått avtale med det polske verftet Remontowa S.A. om obligatorisk fem års klassing og oppgradering av den halvt nedsenkbare boreriggen Bredford Dolphin før den påbegynner en tre års borekontrakt på norsk sokkel. Riggen forventes å ankomme verftet i Gdansk i Polen i slutten av oktober etter endt boreoppdrag på britisk sokkel. Verftsoppholdet er beregnet til 90 dager. Samlet kostnad for klassing og oppgradering av riggen i samsvar med norske krav er estimert til rundt 85 millioner dollar, hvorav kontraktsverdien med Remontowa S.A. er estimert til 30 millioner dollar.Bredford Dolphin er en halvt nedsenkbar borerigg av Aker H-3 typen. Riggen vil etter endt verftsopphold påbegynne en tre års borekontrakt med Drilling Production Technology as, på vegne av seg selv og et konsortium av lisensinnehavere på norsk kontinentalsokkel.