Ifølge franchisekontraktene til Narvesen og 7-Eleven kan man gi en bot på minst 50.000 kroner, for butikkeiere som sier noe negativt om Reitangruppen til mediene.- Etter artikkelen i DN idag, så ser vi at deler av bestemmelsen om taushet er egnet til å bli misforstått. Intensjonen vår er å unngå forretningslekkasjer. Det har aldri vært vår mening å bøtelegge franchisetagere som kritiserer oss i mediene, sier Magnus Reitan, som er administrerende direktør i Reitan Servicehandel og medeier i Reitangruppen.- Vi har bestemt at den upresise formuleringen fjernes. Det vil komme frem at det kun lekkasje av fortrolig og forretningskritisk materiale og informasjon, som rammes av den konvensjonalboten, sier Reitan.