I en emisjon mot nøkkelansatte har finansdirektør Oskar Mykland i Siem Offshore tegnet seg for 420.000 aksjer i selskapet til kurs 7,95 kroner aksjen.Mykland eide ingen aksjer i selskapet fra før.