Frank Murud skal ifølge politiet selv ha skrevet fakturaer på en enkel fakturablokk før han selv anviste pengene for utbetaling fra Undervisningsbyggs kasse. Hans gamle kollega og hyttenabo Horst Werner Ockernahl stilte en sovende konto til disposisjon, og overførte pengene til Muruds private konti. På den måten ble Oslo-skolenes drifts- og vedlikeholdskasse tømt for oppunder 90 mill. kroner i drøyt to år, skriver Dn.Ockernahl skal selv ha fått et beløp på til sammen flere hunder tusen kroner for å ha stilt sin konto til disposisjon og formidlet pengene videre til Muruds konti.- Han har nok ikke helt forstått konsekvensen av handlingene sine, sier Ockernahls forsvarer Arne Snaprud til avisen.