Subsea 7 opplyser at selskapet har fåt en kontrakt av Total E&P Nederland B.V til en verdi av 70 millioner dollar (445 millioner kroner). Kontrakten gjelder arbeider i nederlandsk sektor i søndre deler av Nordsjøen.Subsea 7 opplyser at selskapet har fåt en kontrakt av Total E&P Nederland B.V til en verdi av 70 millioner dollar (445 millioner kroner). Kontrakten gjelder arbeider i nederlandsk sektor i søndre deler av Nordsjøen.