Produktiviteten utenfor jordbrukssektoren i USA steg med 1,6 prosent i annet kvartal 2006 sammenlignet med kvartalet før, fremgår av tall fra amerikanske arbeidsmyndigheter i dag. De foreløpige tallene viste en oppgang på 1,1 prosent.Til sammenligning var det ifølge Bloomberg ventet en oppgang på 1,6 prosent i perioden.