IBM skal bygge verdens raskeste superdatamaskin, bygt på Cell-prosessoren som opprinnelig ble utviklet til bruk i Sony PlayStation 3. IBM skal bygge verdens raskeste superdatamaskin, bygt på Cell-prosessoren som opprinnelig ble utviklet til bruk i Sony PlayStation 3. Supermaskinen kommer til å sprenge en ny grense når det gjelder ytelse, nemlig mer enn én petaflop eller 1.000 billioner regneoperasjoner pr. sekund. Dette er fire ganger hurtigere en den raskeske maskinen i dag, IBMs Blue Gene/L.