Wilson har via sitt 51,9 prosent eide datterselskap Nesskip solgt kjemikalieskipet MV Freyja. Skipet, som er på 2.200 dødvekttonn og bygget i 1974 i Tyskland, er solgt for åtte millioner kroner. Salget gir ingen resultateffekt, men tilfører konsernet en likviditet på rundt 5,5 millioner kroner. I tillegg er det gitt en selgerkreditt på én million. Wilson har via sitt 51,9 prosent eide datterselskap Nesskip solgt kjemikalieskipet MV Freyja. Skipet, som er på 2.200 dødvekttonn og bygget i 1974 i Tyskland, er solgt for åtte millioner kroner. Salget gir ingen resultateffekt, men tilfører konsernet en likviditet på rundt 5,5 millioner kroner. I tillegg er det gitt en selgerkreditt på én million. Wilson har i tillegg via Nesskip inngått avtale om salg av kjemikalieskipet MV Frigg. Skipet, som er på 2.580 dødvekttonn og bygget i Norge i 1982, er solgt for 14 millioner kroner. Levering forventes å finne sted rundt månedsskiftet september/oktober. Salget gir ingen resultateffekt, men tilfører konsernet en likviditet på om lag 11 millioner kroner. I tillegg er det gitt en selgerkreditt på én million kroner