BNbank-tallene

Eiendom bidro til lavere inntjening i BNbank i 3. kvartal.

Næringsliv

BNbank melder om et resultat på 55 millioner i 3. kvartal, ned fra 66 millioner kroner i samme periode i fjor.Netto renteinntekter steg fra 117 til 127 millioner kroner. Andre driftskostnader vokste fra 37 til 48 millioner kroner. Banken melder at den i løpet av kvartalet har tatt kostnader i forbindelse med oppgraderinger av sine eiendommer.Samlede utlån ble redusert 596 millioner kroner i kvartalet, og boliglånsporteføljen teller nå 13 milliarder kroner.Innskudd fra kunder økte med 208 millioner, og teller nå 13,7 milliarder kroner.Banken hadde ikke tap på utlån i 3. kvartal.

Nyheter
Næringsliv