Kongsberg Automotive sier fokus i årene fremover vil være vekst i Asia og Amerika kombinert med mer satsing på produkt- og markedsutvikling, fremgår av en melding til Oslo Børs.I tillegg er det behov for kostnadskutt og en effektiv integrasjon av oppkjøp, og som følge av dette må strukturen tilpasses disse målene, slås det fast. Et resultat av dette vil være at Gearshifts og Commercial Vehicle Systems blir slått sammen til en ny divisjon som skal hete Driveline & Chassis. Hovedargumentene for fusjonen er synergier både innen forskning og utvikling og på kostnadssiden.I dag er begge enhetene involvert i gear-skift som representer totale årlige inntekter på rundt 450 millioner kroner, hvorav 200 millioner er relatert til Commercial Vehicle Systems. Seat Comfort vil fortsette som i dag, sier Kongsberg Automotive.Samtidig har Hans Trogen, vice president i Gearshifts, besluttet å forlate selskapet med virkning fra slutten av februar 2007.