Sevan Marine har sendt ut en melding om at Petrobras og Sevan Drilling har signert den seksårige borekontrakten som ble meldt 19. september i år. Sevan Marine har sendt ut en melding om at Petrobras og Sevan Drilling har signert den seksårige borekontrakten som ble meldt 19. september i år. Det er ventet at kontrakten vil generere inntekter på 880 millioner dollar, inkludert en bonusavtale og mobiliseringskostnader.