Sinvest-aksjonærer venter på Oslo Børs

Aksjonærgruppe i Sinvest vil vente med å fremme krav til Oslo Børs har sett nærmere på forholdet mellom Aban og selskapets bankforbindelse ICICI Bank.

Næringsliv

En aksjonærgruppe har tatt til orde for granskning av hovedaksjonæren Aban Singapores opptreden i Sinvest. Ifølge DN vil gruppen vente med å fremme kravet til Oslo Børs har sett nærmere på forholdet mellom Aban og dets bankforbindelse ICICI Bank. En aksjonærgruppe har tatt til orde for granskning av hovedaksjonæren Aban Singapores opptreden i Sinvest. Ifølge DN vil gruppen vente med å fremme kravet til Oslo Børs har sett nærmere på forholdet mellom Aban og dets bankforbindelse ICICI Bank. Helge Schjøtt og resten av aksjonærgruppen utsetter kravet om ekstraordinær generalforsamling i Sinvest.

Nyheter
Børs