- Arbeidsmarkedet strammer seg til

- Det underbygger jo ganske godt synet om at arbeidsmarkedet strammer seg til og at utviklingen er veldig sterk for tiden, mener senioranalytiker Kyrre Aamdal.

Næringsliv

Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser uendret ledighet på 3,3 prosent for perioden august til oktober sammenholdt med perioden juli til september, akkurat som ventet.- Dette burde være helt nøytralt for markedet. Retningen er klar, ledigheten faller fortsatt i AKU og sysselsettingsveksten er fortsatt sterk, sier seniorøkonom Erik Bruce i Nordea Markets ifølge Reuters.- Det underbygger jo ganske godt synet om at arbeidsmarkedet strammer seg til og at utviklingen er veldig sterk for tiden, mener senioranalytiker Kyrre Aamdal i DnB NOR Markets.Mer om utviklingen i AKU-ledigheten finner du her.

Nyheter
Næringsliv