Dette skjer i dag

Finanskalenderen for tirsdag 21. november.

Næringsliv

Resultater per 3. kvartal:

  • Norse Energy Corp: kl. 08.30 i Shippingklubben.Norse Energy Corp: kl. 08.30 i Shippingklubben.
  • Global Geo Services: kl. 14.00 Steenstrups Stordranges lokalerGlobal Geo Services: kl. 14.00 Steenstrups Stordranges lokaler
Annet:
  • Yara: kapitalmarkedsdag fra kl. 08.30Yara: kapitalmarkedsdag fra kl. 08.30
  • Forvaltningsrapport fra Statens pensjonsfond- utland for 3. kvartal kl. 10.00Forvaltningsrapport fra Statens pensjonsfond- utland for 3. kvartal kl. 10.00

Nyheter
Næringsliv