Elendig tankmarked

En nitrist høst ser ut til å bli etterfulgt av en helgrå vinter i tankmarkedet.

Næringsliv

Høsten 2004 lå VLCC-inntjeningen på over 200.000 dollar per dag. I fjor på samme tid lå ratene på over 150.000 dollar. Nå er inntjeningen på under 40.000 dollar. Høsten 2004 lå VLCC-inntjeningen på over 200.000 dollar per dag. I fjor på samme tid lå ratene på over 150.000 dollar. Nå er inntjeningen på under 40.000 dollar. Ifølge Fearnleys seneste markedsrapport øker antallet ledige skip på vei til Gulfen. I løpet av den nest emånden vil 74 VLCCer komme i lasteposisjon. Det er to flere enn ved forrige opptelling.Aktivitetsnivået i stortankmarkedet er nå så lavt at skipsmeglerhuset tror rederne vil få slite med å holde ratene på dagens nivå i tiden fremover, skriver Finansavisen.Suezmax-markedet er imidlertid et lyspunkt. I løpet av én uke har ratene steget fra worldscale 115 til 142,5.Frontline-topp Tor Olav Trøim sa tidligere i uken til HegnarOnline at suezmax-markedet kommer i desember. Han viste blant annet til at en eksportavgift har rammet transporten fra Svartehavet.

Nyheter
Næringsliv