Full fart i arbeidsmarkedet

Ferske AKU-tall vitner om et forstatt hett arbeidsmarked. Her er tallene for perioden juni - september.

Næringsliv

Ferske tall fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) viser at antall sysselsatte steg med 23.000 personer fra juni til september, ifølge sesongjusterte tall.Tall med tre måneders glidende gjennomsnitt viser også at ledigheten var på 80.000 personer i september, tilsvarende en ledighetsrate på 3,3 prosent. Sistnevnte er også samsvarende med forventningene, ifølge TDN Finans-estimater.Mer informasjon hos byrået.

Nyheter
Næringsliv