Gråmeglere bures inne

Tre gråmeglere er i Kristiansand tingrett dømt til fengsel og inndragning av rundt 10 millioner kroner.

Næringsliv

Gråmarkedsaktørene Eivind Bergem (46), Egil Valseth Olsen (40) og Steven Gordon Aukland (42) er dømt for omfattende brudd på verdipapirhandelloven ved å ha drevet konsesjonspliktig virksomhet uten å ha hatt konsesjon, skriver dn.no.De tre kjøpte store aksjeposter i selskapene Cinemax as, Reachine Technologies ab, IP-Vision ab, Norwegian Petroleum Group asa og Nordic Petroleum asa. Aksjene ble kjøpt direkte fra selskapenes hovedaksjonærer eller gjennom emisjoner, og solgt videre til opptil tredobbel pris til nærmere 300 norske kunder.Tilsammen hadde trioen gevinster på over 14 millioner kroner i løpet av to år.

Nyheter
Næringsliv