Mer Hydro for Farstad

Far Saga skal jobbe for Norsk Hydro i nye tre år.

Næringsliv

Hydro har erklært sin opsjon på ytterligere befraktning i tre år av Far Saga, med oppstart 1. mai 2007, heter det i en børsmelding. Raten opplyses ikke.Far Saga har de siste fem årene betjent Hydros subsea/ROV-aktiviteter gjennom en kontrakt med Acergy, et samarbeid som vil fortsette gjennom opsjonsperioden.Acergy har ytterligere opsjoner på å leie skipet etter utgangen av leieperioden til Hydro.Skipets ROV-kapasitet vil ifølge meldingen bli oppgradert før oppstart av 3-års perioden.

Nyheter
Børs