Nettavisen felt etter Olav Thon-sak

PFU mener Nettavisen brøt god presseskikk da den navnga Olav Thon i en farskapssak.

Næringsliv

Ifølge Pressens Faglige Utvalg (PFU) brøt Nettavisen god presseskikk da den navnga Olav Thon i en farskapssak. Thon ble navngitt etter at Oslo tingrett påla ham å avgi DNA-prøve i en farskapssak. Ifølge Pressens Faglige Utvalg (PFU) brøt Nettavisen god presseskikk da den navnga Olav Thon i en farskapssak. Thon ble navngitt etter at Oslo tingrett påla ham å avgi DNA-prøve i en farskapssak. PFU viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.3, der det blant annet manes til respekt for menneskers privatliv. Det vises også til punkt 4.7, som dreier seg om å vise varsomhet med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold, skriver Journalisten.no. "I det påklagede tilfellet legger utvalget til grunn at hvem som helst kan fremme en farskapssak, uten at det behøver å foreligge dokumentasjon som klart peker i den retning. For redaksjonen skulle dette tilsi at den viste stor tilbakeholdenhet med å bringe opplysninger som risikerte å sette klageren i et uberettiget uheldig lys. Hvis det senere eventuelt skulle framkomme at klageren gjennom alle år hadde holdt farskapet skjult, ville det etter utvalgets mening utvilsomt bli oppfattet som klanderverdig", skriver PFU.Det hører med til historien at Thon ikke var faren.

Nyheter
Næringsliv