Norsk laks trolig til Russland via Ukraina

Eksporten av norsk laks til Ukraina er firedoblet i verdi på ett år. Veksten er nøyaktig like stor som reduksjonen i salget til Russland.

Næringsliv

Den voldsomme veksten i eksport av laks til Ukraina skjer uten at Eksportutvalget for fisk har brukt så mye som ett øre i landet. Trolig går mye av laksen til Russland, skriver Dagens Næringsliv.I hele fjor ble det solgt fersk laks til Ukraina for en knapp million kroner. Så langt i år er det eksportert fersk laks til landet for 92 millioner kroner.For alle typer laks har salget økt fra 38 millioner kroner i fjor til 158 millioner kroner i år. Det betyr at verdien er firedoblet, mens volumet er tredoblet.Samtidig er eksporten av norsk laks til Russland redusert med 120 millioner kroner.Eksportutvalgets utsending i Moskva Ingelill Jacobsen svarer slik på DNs spørsmål om laksen kan ha tatt veien via Ukraina til Russland:- Det er absolutt mulig, men vi vet ikke. Vi sitter ikke på tall for handelen mellom Ukraina og Russland.

Nyheter
Næringsliv