Nye oppkjøpsrykter rundt SeaDrill

Med litt gearing kan SeaDrill kjøpe alle riggselskapene bortsett fra Transocean, sier analytiker i forbindelse med at oppkjøpsrykter har blusset opp igjen.

Næringsliv

Rykter om at Seadrill ønsker å kjøpe Pride International blusser stadig opp igjen. Senest i forrige uke oppstod ryktene igjen da det ble kjent at Seadrill i innkallingen til generalforsamlingen ber om en emisjonsfullmakt på hele 400 millioner aksjer. Rykter om at Seadrill ønsker å kjøpe Pride International blusser stadig opp igjen. Senest i forrige uke oppstod ryktene igjen da det ble kjent at Seadrill i innkallingen til generalforsamlingen ber om en emisjonsfullmakt på hele 400 millioner aksjer. - Ryktet har blusset litt opp igjen i forbindelse med at de kaller inn til generalforsamling. Et punkt på agendaen er jo at de spør om en emisjonsfullmakt på 400 millioner aksjer, som er flere aksjer enn det som er utstedt på selskapet i dag. På dagens kurs tilsvarer det 40 milliarder kroner, og da er det lett å lage et regnestykke på hva man kan kjøpe hvis man låner tilsvarende. Med litt gearing kan man kjøpe alle riggselskapene bortsett fra Transocean, sier analytiker Stian Eliassen i Carnegie til TDN Finans.Han tror ikke et eventuelt oppkjøp nødvendigvis vil skje i nærmeste fremtid.- Alle vet at Seadrill er aggressive og vil bli store, men dette er en ordinær generalforsamling og ikke en ekstraordinær, så jeg ser ikke på dette som en hastesak. Nå har de fleksibilitet de neste tolv månedene dersom de ønsker å gjøre noe, med Seadrill er det slik at når de skal gjøre noe så vil de gjøre det med en gang fordi timingen er så viktig (..), sier analytikeren.

Nyheter
Næringsliv