Panorama får kjøpe Bordsølv

Panorama (Th. Martinsen Sølvvarefabrikk AS) får kjøpe Bordsølv AS, har Konkurransetilsynet bestemt.

Næringsliv

Konkurransetilsynet godkjenner at Panorama (Th. Martinsen Sølvvarefabrikk AS) får kjøpe Bordsølv AS. Etter en samlet vurdering har tilsynet kommet til at det ikke er grunnlag for å gripe inn mot oppkjøpet, heter det i en melding. Konkurransetilsynet godkjenner at Panorama (Th. Martinsen Sølvvarefabrikk AS) får kjøpe Bordsølv AS. Etter en samlet vurdering har tilsynet kommet til at det ikke er grunnlag for å gripe inn mot oppkjøpet, heter det i en melding. Konkurransetilsynet mottok alminnelig melding om oppkjøpet 2. juni 2006. Tilsynet påla partene å levere fullstendig melding, og denne ble mottatt 17. august.Slik Konkurransetilsynet vurderer konkurransesituasjonen, kan oppkjøpet føre til at konkurransen svekkes. Panorama har imidlertid dokumentert at oppkjøpet vil gi samfunnsøkonomiske effektivitetsgevinster, og etter en samlet vurdering har Konkurransetilsynet kommet til at disse oppveier de mulige negative virkningene oppkjøpet kan ha på konkurransen.Konkurransetilsynet finner dermed ikke grunnlag for å gripe inn mot oppkjøpet, heter det.

Nyheter
Næringsliv