Resultatvarsel fra GGS

Global Geo-Services kutter sine inntekts- og resultatforventninger.

Næringsliv

Global Geo-Services nedjusterer sin inntektsforventning for 2006 til 205-235 millioner kroner. Ifølge Reuters har selskapet tidligere operert med et fast anslag på 235 millioner. Global Geo-Services nedjusterer sin inntektsforventning for 2006 til 205-235 millioner kroner. Ifølge Reuters har selskapet tidligere operert med et fast anslag på 235 millioner. EBITDA-forventningen nedjusteres til 55-80 millioner kroner, mot tidligere estimert 80 millioner.De totale multiklientinvesteringene anlås til 45 millioner kroner, mot tidligere estimat 65 millioner.Bakgrunnen for kuttene er forsinket lansering av GGS Atlantic.

Nyheter
Børs