Røkke-selskap avtaler opsjon med Røkke-selskap

Kjell Inge Røkkes Aker BioMarine kan komme til å bygge krillskip hos Aker Yards.

Næringsliv

Aker BioMarine har inngått en opsjonsavtale med Aker Yards i forbindelse med bygging av et krillfartøy til en verdi av rundt 170 millioner dollar-. Levering vil eventuelt skje i november 2009. Etter planen skal kontrakten undertegnes før februar 2007.Aker BioMarine har inngått en opsjonsavtale med Aker Yards i forbindelse med bygging av et krillfartøy til en verdi av rundt 170 millioner dollar-. Levering vil eventuelt skje i november 2009. Etter planen skal kontrakten undertegnes før februar 2007.

Nyheter
Børs