SeaDrill med gigantemisjon

SeaDrill ber om fullmakt til emisjon på 400 millioner aksjer. Kan hente 40 milliarder kroner.

Næringsliv

Seadrill har sendt ut innkalling til generalforsamling, og av denne går det frem at styret ber om fullmakt til å øke aksjekapitalen i selskapet, inklusive fullmakter, med 400 millioner aksjer pålydende 2,00 dollar.Pengene ventes å bli brukt "for generelle selskapsformål, som kan inkludere ytterligere rettede plasseringer".Klarer Seadrill å utstede 400 millioner nye aksjer til rundt dagens børskurs er det snakk om en emisjon på totalt nesten 40 milliarder kroner, og tidenes norske emisjon.SeaDrill-aksjen faller i øyeblikket 4,56 prosent til 98,30 kroner

Nyheter
Børs