Selger til datteren

Primærinnsider i Belships selger over 1,2 millioner aksjer til datteren.

Næringsliv

Primærinnsider Sonata AS har solgt 1.242.600 av sine aksjer i Belships til sitt datterselskap Rederi AB Dalen, Gøteborg, til ti kroner aksjen, går det frem av en børsmelding.Etter dette eier Sonata og Rederi AB Dalen 8.758.861 og 2.516.600 aksjer, tilsvarende hhv. 35,24 og 10,13 prosent av selskapet.

Nyheter
Næringsliv