Solstad blar opp 130 millioner

Solstad Offshore tegner seg for 130 millioner kroner i en rettet emisjon i MPU Offshore Lift.

Næringsliv

Solstad Offshore ASA (SOFF) tegner seg for 130 millioner kroner i en privat emisjon i MPU Offshore Lift ASA rettet mot SOFF. Solstad Offshore ASA (SOFF) tegner seg for 130 millioner kroner i en privat emisjon i MPU Offshore Lift ASA rettet mot SOFF. Tegningen er under forutsetning av, blant annet, en senere fulltegnet emisjon på totalt 325 millioner kroner og utstedelse av et obligasjonlån på 715 millioner kroner. Den etterfølgende emisjonen og utstedelsen av obligasjonslånet vil bli gjennomført så snart som mulig.MPU Offshore Lift ASAs visjon er å bli en ledende tilbyder av "single lift"-skip for fjerning og installasjon av offshore produksjons plattformer. Intensjonen er å inngå en kontrakt for konstruksjon av det første skipet med et europeisk verft i løpet av kort tid.

Nyheter
Børs