Sterke tall fra KLP

KLP tjente 2,8 milliarder kroner i 3. kvartal. Slik ble den verdijusterte avkastningen.

Næringsliv

KLP melder om et verdijustert resultat på 2.799 millioner kroner i 3. kvartal, og 3.348 millioner kroner hittil i år. KLP melder om et verdijustert resultat på 2.799 millioner kroner i 3. kvartal, og 3.348 millioner kroner hittil i år. Resultatet før fordeling ble 962 millioner kroner i kvartalet og er på 2.349 millioner kroner i årets ni første måneder.Netto finansinntekter endte på nærmere fire milliarder kroner i 3. kvartal, og er så langt i 2006 på 6.721 millioner kroner.- Gode globale aksjemarkeder og fallende lange renter bidro mest til det sterke resultatet, skriver KLP i en pressemelding.Den verdijusterte avkastningen i 3. kvartal ble på 2,6 prosent, og er hittil i år på 4,4 prosent hittil i år.Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet var 15,9 prosent. Bufferkapitalen har i år blitt styrket med 5,1 milliarder kroner.Ved utgangen av 3. kvartal var forvaltningskapitalen 165,8 milliarder kroner.

Nyheter
Næringsliv